ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
"Do Hymnu" Ogólnopolski Konkurs dla szkół podstawowych
w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości

 • 1. Nazwa szkoły: *

 • 2. Dane teleadresowe szkoły

 • 3. Liczba uczniów szkoły: *

  Stan aktualny. Liczba uczniów zostanie uaktualniona przez dyrektora szkoły w dniu przesłuchania konkursowego.
 • 4. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej szkołę do Konkursu

  Wyznaczonej przez dyrektora szkoły.
 • 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

 • 6. Dane kontaktowe do dyrektora szkoły

 • 7. Regulamin Konkursu *

 • 8. Klauzula informacyjna *

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13, 01-231 Warszawa,
  2) kontakt do koordynatora ds. bezpieczeństwa danych w NCK: Marta Kaźmierska, mkazmierska@nck.pl
  (+48 22) 21 00 133
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania Konkursu oraz przez okres przetwarzania danych w celach archiwalnych i wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego sposób przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych,
  7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie

Ładowanie
Ładowanie...